40års jubileumsfest

ksdk200

innbydelse40ar3015

Klubben ble stiftet i 1976 og har siden eksistert takket være mange ildsjeler opp gjennom tidene.

Nå har vi en jubileumsfest hvor en kan høre litt om historien samt treffe noen av grunnleggerne.

Bindene påmelding innen 8. oktober til Sven Olaf, 977 24 885 / dykk@live.no