Årsmøte 2017

Det innkalles med dette til Årsmøte i Karmøy Sportsdykkerklubb, onsdag 18. januar, klokken 18:00.

Saker som ønskes behandlet av Årsmøtet må være styret i hende innen 31.12.2016.

Vi minner om at det er stemmerett kun for medlemmer som er over 15 år, og har betalt medlemskontingent senest 1 mnd før Årsmøtet.

Vel møtt!

Hilsen

styret v/ leder John Helge Kaaløy